Video hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập thể dục trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Video hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập thể duchj trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Học sinh Trần Hồng Phúc lớp 4B trường Tiểu học Vũ Phúc

 

Bài viết liên quan