Trường Tiểu học Vũ Phúc tổ chức hiệu quả các tiết học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid - 19

Trường Tiểu học Vũ Phúc tổ chức hiệu quả dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid 19 năm học 2020 – 2021

 

Thực hiện công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình, ngay từ ngày đầu tiên cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid – 19 trường Tiểu học Vũ Phúc đã xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến cho học sinh. Nhà trường đã tổ chức tập huấn các phần mềm dạy học trực tuyến Zoom cloud meetings và K12 online cho CBGV toàn trường. Nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở các tổ khối mỗi tuần 1 lần để xây dựng bài dạy trực tuyến và các nguồn học liệu cho học sinh tự học. Xây dựng thời khóa biểu cụ thể từng môn, từng ngày giờ cụ thể để thông báo cho phụ huynh học sinh nắm được và tạo điều kiện cho học sinh học trực tuyến. Đến ngày 19/2/2021 nhà trường đã có 100% giáo viên các môn văn hóa và Tiếng Anh tổ chức dạy học trực tuyến với tỉ lệ học sinh tham gia học đạt trên 90%. Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức duyệt bài dạy và tích cực dự giờ các tiết học trực tuyến để góp ý, rút kinh nghiệm những vấn đề còn hạn chế. Nhà trường cũng xây dựng kế hoạch hướng dẫn riêng các em học sinh không có điều kiện học trực tuyến như giao bài tập và tổ chức bồi dưỡng thêm khi các em trở lại trường học bình thường. Qua một tuần thực hiện nhà trường nhận thấy giáo viên đã chủ động trong các tiết dạy, phụ huynh nhiệt tình ủng hộ, các tiết dạy được học sinh hứng thú tham gia nhiệt tình, giáo viên và học sinh tương tác tốt.

 

Một số hình ảnh tổ chức dạy học trực tuyến của giáo viên nhà trường

Tiết dạy của cô giáo Phạm Thị Thanh Thủy – 2A

 

 

 

                                          Tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thu Huế - 2B

 

 

                          Tiết dạy của cô giáo Đặng Thị Thụy – 3A

 

                         

Tiết dạy của cô giáo Phạm Thị Hà – 3C

 

                                                          Tiết dạy của cô giáo Trần Thị Hương – 4A

 

 

Tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thị Hồng – 4C

 

                                                                  Tiết dạy của cô giáo Trần Thị Bích Thủy – 4D

Bài viết liên quan