Trường Tiểu học Vũ Phúc thường xuyên tổ chức cho CBGV vệ sinh trường lớp, giao bài tập cho học sinh, phát thuốc bổ tăng sức đề kháng cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh CoVid - 19

Các hoạt động phòng chống dịch CoVid - 19 của Trường Tiểu học Vũ Phúc - Thành phố Thái Bình

Giao bài tập cho học sinh

Các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid 19 của trường Tiểu học Vũ Phúcúc - TP Thái Bình

Bài viết liên quan