Trường Tiểu học Vũ Phúc Thành phố Thái Bình tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Nhà trường tiếp tục tổ chức vệ sinh, khử trùng trường lớp, giao bài tập cho học sinh tự làm ở nhà, các tổ khối tiếp tục sinh hoạt chuyên môn, soạn thảo nguồn học liệu mở.

Bài viết liên quan