Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trường Tiểu học Vũ Phúc tổ chức cho học sinh đi báo công với Bác và trải nghiệm kỹ năng sống tại Hà Nội.

 

Bài viết liên quan