Các hoạt động kỷ niện ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trường Tiểu học Vũ Phúc - Thành phố Thái Bình đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm rất sôi nổi và ý nghĩa.

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trường Tiểu học Vũ Phúc - Thành phố Thái Bình đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm rất sôi n

ổi và ý nghĩa. Các hoạt động đều được CBGV và học sinh nhiệt tình hưởng ứng.

Bài viết liên quan