10/02/20  Tin của trường  96
Trường Tiểu học Vũ Phúc đã cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch, tập trung cho CBGV, CNV vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử trùng, phát khẩu trang cho giáo viên và học sinh, tổ chức cho CBGV sinh hoạt chuyên môn.
 06/01/20  Tin của trường  220
Tài liệu tập huấn môn tiếng Việt
 29/11/19  Tin của trường  130
Nhà trường kết hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, và Liên đội tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể duch thể thao.