Chuyên đề cụm chuyên môn số 4

Chuyên đề môn Tiếng Anh cấp Thành phố và môn văn hóa cụm chuyên môn số 4 cấp Tiểu học thành phố Thái Bình

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Thành phố Thái Bình và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, vừa qua trường Tiểu học Vũ Phúc Thành phố Thái Bình đã thực hiện chuyên đề môn Tiếng Anh cấp Thành phố; Môn Tiếng Việt lớp 1; Đạo đức lớp 1; Tiếng Việt lớp 4, lớp 5 cấp cụm trường. 

Về dự và chỉ đạo chuyên đề có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT thành phố Thái Bình, các đồng chí trong BGH 5 nhà trường, các đồng chí giáo viên bộ môn Tiếng Anh cấp Tiểu học toàn thành phố và toàn thể giáo viên của 5 trường trong cụm chuyên môn số 4 về dự đông đủ.

Các tiết chuyên đề do các đồng chí: Mai Thị Thủy (Sinh hoạt CLB Tiếng Anh); Phan Thị Mai (Đạo đức lớp 1); Nguyễn Thị Huyền (Tiếng Việt 1); Nguyễn Thu Hạnh ( Báo cáo sáng kiến môn Tiếng Việt); Trần Thị Thùy Linh ( Môn Tiếng Việt 4).

Các tiết dạy diễn ra rất thành công và được các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, các đồng chí cán bộ giáo viên về dự đánh giá rất cao. Sau khi các tiết dạy các đồng chí đã tổ chức họp nhận xét các tiết dạy rất thẳng thắn nhiệt tình để rút kinh nghiệm.

Bài viết liên quan