28/10/20  Chuyên đề Giáo dục  128
Chuyên đề môn Tiếng Anh cấp Thành phố và môn văn hóa cụm chuyên môn số 4 cấp Tiểu học thành phố Thái Bình
 07/10/20  Chuyên đề Giáo dục  128
Chiều ngày 03 tháng 10 năm 2020 trường tiểu học Vũ Phúc tổ chức chuyên đề cấp trường năm học 2020 - 2021